Narudžba besplatnog kataloga Žiher kućaTekst sporazuma

Korisnik interneta suglasan je da se podaci koji se razmijene u okviru upotrebe interneta, pohrane i koriste za komunikaciju između njega i poduzeća Žiher. Suglasnost se može opozvati u svako doba i utječe samo na buduću suradnju između partnera.

Narudžba kataloga